1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Khi in các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán đặc thù TCTK, kế toán muốn báo cáo lên đúng số liệu trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm

Khi in các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán đặc thù TCTK, kế toán muốn báo cáo lên đúng số liệu trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm

1. Mục đích

Giúp kế toán in các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán đặc thù TCTK lên đúng số liệu trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, công thức lấy số liệu các báo cáo quyết toán đặc thù TCTK đang chưa loại trừ ảnh hưởng của các bút toán Kết chuyển số dư cuối năm và Quyết toán số dư đầu năm nên số liệu một số chỉ tiêu đang lên chưa đubngs với số liệu phát sinh thực tế trong năm.

– Kể từ phiên bản R15, các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán đặc thù TCTK sẽ loại trừ ảnh hưởng của bút toán Kết chuyển số dư cuối năm và Quyết toán số dư đầu năm.

  • Đơn vị lập chứng từ Kết chuyển số dư cuối năm (vào phân hệ Tổng hợp\Kết chuyển số dư cuối năm).

  • Đơn vị lập chứng từ Quyết toán số dư đầu năm (vào phân hệ Tổng hợp\Quyết toán số dư đầu năm).

  • Vào menu Báo cáo\Đặc thù Tổng cục thống kê\B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.
  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý để in báo cáo => chương trình đã loại trừ số liệu của chứng từ Kết chuyển số dư cuối năm và Quyết toán số dư đầu năm.

Cập nhật 23/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger