1. Trang chủ
  2. 10.3. Kiểm tra số dư tài khoản doanh thu chi phí

10.3. Kiểm tra số dư tài khoản doanh thu chi phí

Trường hợp có các tài khoản doanh thu chi phí chưa kết chuyển hết và còn số dư cuối kỳ thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

Trường hợp này Kế toán thực hiện như sau:

1. Nhấn Tìm kiếm. Chọn điều kiện tìm kiếm, nhấn Tìm.

2. Lọc theo Loại chứng từ Xác định kết quả hoạt động.

  • Nếu chưa có chứng từ Xác định kết quả hoạt động thì thực hiện lập.
  • Nếu đã có chứng từ trước đó thì xoá chứng từ đó đi để lập lại.
Cập nhật 27/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger