1. Trang chủ
  2. chuyển từ tạm ứng sang thực chi
icon messenger